Co je financování soudních sporů? office@advofin.at Youtube Facebook WhatsApp: +43 664 9155308
Aktuální projekty
Projekty Ertrag + Sicherheit (Výnosy + Zabepečení) – produktové skupiny Shedlin Fonds (fondů Shedlin)

Ertrag + Sicherheit (Výnosy + Zabepečení) – produktové skupiny Shedlin Fonds (fondů Shedlin)

Poškozeným v kauze „Ertrag & Sicherheit“, kteří investovali do fondů poskytovatele „Shedlin“, nabízí společnost AdvoFin možnost profesionálního zastoupení ve věci odškodnění.

Všeobecné informace k případu

Společnost Ertrag & Sicherheit GmbH byla společnost se sídlem ve Štýrském Hradci, která byla zapsána do obchodního rejstříku od roku 1999. Zabývala se finančním poradenstvím.
Rozhodnutím civilního zemského soudu ve Štýrském Hradci ze dne 31. 8. 2019 (č.j. 26 S 110/16w) byl na společnost uvalen konkurs. Ekonomické problémy společnosti spočívají zejména v tom, že od roku 2009 nabízela údajně „obzvlášť atraktivní“ alternativní investiční vklady.

Poradenství zákazníkům probíhalo prostřednictvím investičních poradců společnosti Ertrag & Sicherheit GmbH, která, což je důležitý bod pro vydobytí nároků, tehdy měla vlastní zákonné pojištění odpovědnosti.
Pokud jste se upsali produktům společnosti

SHEDLIN Middle East Heath Care 1 GmbH & Co KG
SHEDLIN Middle East Heath Care 2 GmbH & Co KG
SHEDLIN Latin American Property 1 GmbH & CO KG

můžete se zde NEZÁVAZNĚ přihlásit. Následně obdržíte e-mailem informace o dalších krocích.
Konkurzní podstata společnosti Ertrag & Sicherheit GmbH jistě nestačí ani na částečné uspokojení věřitelů. Proto musí být nároky vůči úpadci (Ertrag & Sicherheit GmbH) uplatněny ze zákonného pojištění odpovědnosti – v žádném případě nejsou žalováni sami finanční poradci!

Jste potenciální poškozený, máte zájem podílet se na hromadné žalobě, přitom nechcete nést riziko řízení?
Přihlaste se ihned nezávazně k našemu spojenému řízení zde!

Celé riziko financování řízení ponese společnost AdvoFin Prozessfinanzierung AG, která na oplátku získá 36 % podíl z případného výnosu řízení.

Registrace jako zúčastněné strany pro financování soudních sporů v dané věci Ertrag + Sicherheit (Výnosy + Zabepečení) – produktové skupiny Shedlin Fonds (fondů Shedlin)

Přihlásit se nyní